ذریه امام مهدی(ع)

اذهب الى الأسفل

ذریه امام مهدی(ع)

پست من طرف nasr في الأحد 25 أبريل - 14:40ازامام رضا(ع)ازپدرش از امیرالمومنین(ع)درحدیث طولانی با رسول خدا(ص)که در اخرش خداوندتعالی به رسولش(ص)در موردمهدی(ع)ودر مورد مدت حکومتش((او را با سربازانم وبا ملائکه خود یاری خواهم رساندتا اینکه دعوتم را اعلام کند و خلق رابر توحید من جمع کند انگاه ملکش را دائم روزها را بین اولیاءم تا روزقیامت طول خواهدکشید)) (عیون اخبارالرضا 1/137-138)

ازامام صادق(ع)فرمودند: ((اهل حق همیشه ازهمان ابتدا درسختی وشدت بودندواما ان هم مدتش کوتاه وعافیتش طولانی خواهد بود)) (بحار64/213)

ونقل از علامه مجلسی ازکتاب بشارت برای سیدرضی الدین علی بن طاووس:درکتاب تالیف جعفربن محمدبن مالک کافی پیدا کردم به استنادش به چمران گفت: ((عمر دنیا صدهزارسال است که برای سایر مردم بیست هزارسال است وهشتادهزارسال برای آل محمدخواهدبود)) (بحارالانوار35/116)

پس دولت امام مهدی(ع)بعداز شهادتش استمرارپیدامی کند وبین اولیای خداوند متعال تامدت طولانی خواهندماند وانها ذریه ونسل امام مهدی(ع)هستند همانطوری که در روایت های اهل عصمت(ع)مشخص خواهدشد .

ومهمترین راه اثبات اینکه وصیت بعداز امام مهدی(ع)در ذریه ونسل او ومهدیین(ع)استمرارخواهد داشت همان وصیت رسول خدا(ع) درشب وفاتش که سابقاً انرا ذکرنمودیم می باشد که الان به اختصارذکرمی کنیم .

از......از امام علی(ع)فرمودند: ((در شب که وفات به رسول خدا محمد(صلی الله علیه وآله و سلم) رسول به امام علی فرمودند یا ابا الحسن یک ورق و دواتی حاضر کن و رسول اکرم وصیتش را به امام علی دیکته کرد تا به جایی رسید که گفت یا علی بعد از من دوازده امام خواهد بود و بعد از انها دوازده مهدی و شما ای علی اولین دوازده امام میباشی.........وحدیث راجلوبردتاجایی که فرمود: و اگر زمان وفاتش رسید(حسن عسکری) به فرزندش (م ح م د)مستحفظ از ال محمد(ع) واگذار کند و او دوازدهمین امام است پس از او دوازده مهدی میباشدواگر زمان وفاتش رسید به فرزندش نخستین نزدیکانش سه نام دارد نامی مانند نام من و نام پدرم و ان عبد الله و احمد واسم سوم مهدی و او نخستین مومنان است تسلیم نماید)) (غیبه الطوسی 107-108)

واین بیان ازرسول خدا(ص)که هیچ احتمال بران واردنیست ثابت می کندکه وصیت بعدازامام مهدی(ع) به ذریه ونسل او مهدیین(ع)انتقال خواهد یافت وهمان کسانی که ائمه امت بعداز پدرشان امام مهدی(ع) خواهندبود: {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ونه تنها فقط وصیت رسول خدا(ص)این مورد را ثابت می کند بلکه روایت هایی متواتروزیادی که در معنی انها براینکه اوصیاء از ذریه امام مهدی(ع)تاکیدمی کند

انچه دعای مشهورومعتبردر موردامام مهدی(ع)درکیفیت صلوات برمحمدوآل محمد تااینکه به خود او (ع)می رسدومیگوید(ع): ((.....خداوندابه اوعطاکن وبه ذریه ونسل او وشیعه اش ورعیتش وخاصه وعامه او و دشمنانش وجمیع اهل دنیا هرکس که چشمش به اواقرارکندونفسش با او مسرورشود.....تااینکه بگوید(ع):وبرولی خود صلوات بفرست ومتولیان عهداو وائمه از فرزندانش وعمرشان را طولانی بفرما واجلشان رابیشترکن ودورترین امیدهایشان از دنیاواخرت را نصیب انها بفرما.....)) (غیبه الطوسی ص186/جمال السبوع ص301)

وانچه در دعا صحیح امام رضا(ع)برای امام مهدی(ع)درعصرغیبت امده است: ((....خداوندابه او عطابفرماوبه خانواده اش و فرزندش وذریتش وامتش وهمه رعیتش وانچه چشم به ان اقرارکند ونفسش با ان مسرور و شاد شود وهمه ملک را برای او میسرکنی....تااینکه بگوید:خداوندا برمتوالیان عهد او وائمه بعداز او صلوات بفرست وانهارا به امیدشان برسان واجلشان را بیشترکن وپیروزی انها را عزیز بدان....) (مفاتیح الجنان ص718)

از امام صادق(ع)فرمودند: ((ازما بعد ازقائم(ع) دوازده مهدی ازفرزندان حسین(ع)خواهد بود) (مختصرالبصائر ص45)

وازابی بصیرگفت: ((به صادق بن جعفرمحمد(ع)گفتم:ای فرزندرسول خدا ازپدرت(ع)شنیدم که می گوید:بعدازقائم دوازده امام خواهند بود .انگاه فرمودند نه فرموده دوازده امام :بلکه فرمودند:دوازده مهدی و انها قومی هستندازشیعه ما که مردم را به موالات ومعرفت حقیقی ما دعوت می کنند)) (کمال الدین 2/358)

دراینجا امام صادق(ع)نفی مطلق از ذریه امام مهدی(ع)رانمی خواست بلکه خواست مشخص کندکه انها همانند پدرانشان اثناءعشر(ع)ائمه نیستند بلکه به مرتبه ای پایین ترهستند وگرنه انها ائمه ای هستند که مردم رابعداز پدرانشان رهبری خواهند نمود بدلیل قول امام مهدی(ع) در دعای سابق که می فرمایند :
((خداوندا برولات عهدش وائمه بعداز او صلوات بفرست.....))


واز حبه العرنی گفت:امیرالمومنین(ع)به حیره رفت وگفت:نمازرا ازاین شهر و در ان شهرخواهید خواند وبا دست به کوفه وحیره اشاره کردتا اینکه برای تبعیت کردن با او دینارها باید خرج نمود ودر حیره مسجدی ساخته می شود که برای ان پانصد درب است که خلیفه قائم عجل الله فرجه دران نماز می خواند زیرا مسجدکوفه دربرابرانها تنگ وکوچک است ودر ان دوازده امام عدل نمازخواهند خواند)((التذهیب3/253) (معجم الاحادیث الامام المهدی(ع)3/112)

این خلیفه قائم کیست واین دوازده امام که در این مسجدکه در دولت امام مهدی(ع) ساخته می شود چه کسانی هستند غیراز ذریه یا نسل امام مهدی(ع) و انها دوازده مهدی که روایات برانها تاکید می کند .

از ابی جعفروابی عبدالله(ع)در ذکر ایشان در کوفه فرمودند:((....در ان مسجدی به نام سهله است که خداوندپیامبری را مبعوث نمی کندمگر در ان نماز بخواند ودر ان عدل خداوند ظاهرمی شود ودر ان قائم وقوام(قیام کنندگان)بعداز اوخواهندبود وان منازل پیامبران و اوصیاء وصالحین است)(وسایل الشیعه الاسلامیه 3/524)

از امام سجاد(ع)فرمودند: ((قائم ما قیام می کند انگاه بعد ازاو دوازده مهدی خواهد بود)) (شرح الاخبار3/400)

در دعا وارده از امام حسن عسکری(ع)به مناسبت ولادت امام حسین(ع) در سوم شعبان فرمودند:(....وسید یا آقای خانواده(حسین(ع) که در روز کره(رجعت) پیروزی او تایید شده است که به جای قتل اوست اینکه امامان از نسلش وشفاء درتربتش در پیروزی با او در میدان است و اوصیاء(مهدین) از عترتش بعداز قائم انها وغیبتش تا اینکه بیاخیزند وثار بگیرند(جبران کند) و بهترین یاران باشند)(مصباح للکفعی ص543) (مصباح المتهجدللشیخ طوسی ص826)

این کلام به غیراز ذریه امام مهدی(ع) بر کسی صدق نمی کند زیرا امام حسن عسکری(ع)فرمودند: ((اوصیاء ازعترتش بعدازقائم انها وغیبتش)) یعنی اینکه اوصیاء بعداز امام مهدی(ع) وغیبتش از ذریه ونسل امام حسین(ع) بوده و انها از ذریه ونسل قائم(ع) اخر نهمین نفر از فرزندان امام حسین(ع) هستند وکلمه(بعداز قائم انها وغیبتش) دلیل قانع کننده ای برای هدف ومقصود از ذریه امام مهدی(ع) همان اوصیاء مهدیین (ع) است وشیخ طوسی در کتاب غیبتش اورده است از ابی عبدالله(ع) که ابی حمزه درخبرطولانی فرمودند: ((....ای اباحمزه از مابعداز قائم یازده مهدی از فرزندان حسین(ع) است)) (غیبه الطوسی ص 309)

ومقصودازقائم در این روایت همان اومهدیین از ذریه امام مهدی(ع) که بعداز اوست که یازده مهدی می ایند وامام بعداز امام مهدی(ع) دوازده مهدی است وتعارضی بین روایات وجود ندارد زیرا اسم قائم برهرکدام از ذریه اوصحیح است بعداز ملاحظه قول امام صادق(ع) درباره انها در روایت سابق که ذکر شد ((و در ان قائم وقوام (قائمین یا قیام کنندگان ) بعداز او خواهد بود)) وانها بعداز قائم درامر امت هستند .

ازابی عبدالله(ع)درحدیث قدسی آمده است ((خداوند متعال فرمودند:بربندگانم ده فریضه را واجب کردم که اگرانها را شناختند ملکوتم را جای سکونت انها قرارمی دهم وجنات را برای انها ارزانی می بخشم:

اول آنها: شناخت ومعرفت من .

دوم: معرفت رسول من به خلقم واقراربه او وتصدیقش .

سوم: معرفت اولیاء من واینکه انها حجج من برخلقم هستند وهرکس ولایت انها راقبول کند و ولایت مرا قبول کرده است وهرکس با انها دشمن بوده بامن دشمنی کرده است وانهاعلم بین من وخلقم هستندوهرکس انها را انکارکند او را در آتش قرارداده وعذابم رابراو مضاعف می کنم .

چهارم: معرفت اشخاصی که نورهای قدسی مرا پاداشته وانها قوام(قیام کنند گان) قسطم هستند .

پنجم: شناخت قوام بواسطه فضل انها وتصدیق برای انها . )) (بحارالانوار6/613) (مستدرک سفینه البحار7/174)

فریضه اول در ربوبیت است وان معرفت خداوندتعالی است و دوم در مورد رسالت وان هم رسول خدا(ص) است وسوم در مورد امامت وان معرفت شناخت ائمه دوازده نفری و اوصیاء رسول(ص) است واما چهارم به جزء برهدایت بر چیزی دیگر منطبق نمی شود وانها مهدیین (قوام) از ذریه امام مهدی(ع) بوده وهمان قوام قسط خدا همانطورکه امام صادق(ع) در یکی از ادعیه مشهورفرمودند: ((خداوندا برای ولی خود امکان پذیرکن قائم برامرشما محمدبن حسن مهدی براو وپدرانش بهترین صلوات ها وسلام در این ساعت ودر هرساعتی ولی وحافظ وقاعد وناصرو موید حتی دراطاعت شما او را درسرزمینت سکنت گزین ودر ان مدت طولانی وعریض زندگی ببخشی و او و ذریه اش را از ائمه وارثین قرار دهی)) (بحارالانوار49/349 )

واغلب کتب ادعیه که علی بن بابویه دعایی از امام رضا(ع) روایت کرده که در ان ذکرمهدیین (ع) است گفته: این همین چیزی که بران مداومت می کنیم یا معاشراهل بیت(ع):(....تا اینکه گفت:خداوندا براو وبرآلش از آل طه ویس صلوات بفرست وانرا مخصوص ولیت و وصی پیامبرشما وبرابر رسول شما و وزیرش و ولی عهدش امام متقین وخاتم وصیین برای خاتم پیامبران محمد(ص) و دختش بتول وبرسید شباب اهل بهشت از اولین وآخرین وبرائمه راشدش مهدیین سالفین اهل زمان ها وبرنقباء اتقیاء ابرارهمان ائمه فاضلین وماندگاروبر بقیت شما برزمینت قائم به حق درروزموعودوبرفاضلین مهدیین که امانت داران خزائن اوهستند..)(فقه الرضا ص403)

ودعا در ذکرمهدیین از ذریه امام مهدی(ع)واضح وصریح است زیرا امام رضا(ع) اول ائمه گذشته قبل ازامام مهدی (ع)را یاد می کند انگاه ائمه باقین یا ماندگاربعداز قائم منتظر(ع) را ذکرنمودپس دوباره آنرا با ذکرمهدیین(ع) ادامه داد جهت اختصارموضوع روایات زیادی راکه درخصوص ذریه امام مهدی(ع) صحبت می کنند را نیاوردم وهرکس مطالب بیشتری در این خصوص بخواهد به کتابهای(المهدی والمهدیین فی القرآن والسنه) وکتاب (المهدیون) وکتاب (الردالحاسم علی منکری ذریه القائم) وغیراز اصدارات یاران امام مهدی(ع) مراجعه کند .

این روایات های متواتروزیاد بلکه از حدتواترگذشته وهمه انها به یک معنی دلالت دارند وان وصایت اوصیاء بعداز امام مهدی(ع) به ذریه ونسل امام مهدی (ع) که مهدیین(ع) هستند تاکیدمی کند وامکان رد انها وجود ندارد هرکسی انها را رد کند به عنوان خارج از ولایت است وکفر بر خداوند نموده. همانطور که روایات سابق الذکر دراین خصوص تاکید کرده است .

وهمه روایات قرائنی هستند برای اثبات مضمون وصیت رسول خدا(ص) درشب وفاتش که ان را ثابت می کنندزیرا که انها درتاکید ذریه ونسل امام مهدی(ع) شریک بوده وهمه انها برصحت وصیت تایید شده هستند وبه همین خاطرروایت وصیت دارای معنی خاص می شود که با قرائن که جایگاه انرا با قاطعیت در صدور (فرموده اهل بیت هستند ) بالا می برد واگر کسی چنین اخباری را با این همه شواهد وقرائن دلایل رد کند ...انگاه نه عقیده ونه فقه ونه تاریخی ونه ....ونه....برای ماثابت نخواهد شد .

پس در وصیت رسول خدا(ص) در شب وفاتش امکان تشکیکی وجود ندارد مگراز جانب فاسق وکافرخارج از ولایت- همانطورکه قبلاً گفته شد- (پناه برخدا ازآن) زیرا به تعداد اوصیاء امام مهدی(ع) وبراسم وصفات او مهدیین ومهدی اول که نامش احمد(ع) تاکید می کند ....

nasr

تعداد پستها : 10
تاريخ التسجيل : 2010-04-05

خواندن مشخصات فردي

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

رد: ذریه امام مهدی(ع)

پست من طرف yaghin في الإثنين 18 أبريل - 13:00

با سلام و احترام
به چه صورت می توانم با جناب یمانی صحبت کنم؟
اگر ممکن است یک شماره تلفن از ایشان برای من ارسال فرمایید.
با تشکر

yaghin

تعداد پستها : 3
تاريخ التسجيل : 2011-04-18

خواندن مشخصات فردي

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد